Информатика

by: Мартина Манолчева, поток 503, група 5008, фак. номер: 11150006

Самата дума „компютър” произлиза от „изчислявам”.В началото на историята
си компютрите са били големи колкото няколко стаи и са били страшно
различни от това,което познаваме днес.

Идеята за първият компютърсе дължи на Джон Атанасов.Той е роден на
4.октомври 1903г. близо до Хамилтън,Ню Йорк. Въпреки,че никога не
завършва изобретението си,той се смята за основен създател на компютъра.

Днес компютърът е основна част от човешкия живот,неотменно средство за
всеки човек и бизнес.В България първият компютър се е появил по времето
на Тодор Живков.Той носи името „Правец 16” на името на родното място на
Тодор Живков.Тогавашния компютър доста се е различавал от този,който
сега ползваме.Първата основна разлика е,че тогава клавиатурата е била
свързана с монитора.А да не говорим,че за плазма или LCD въобще не е
можело да стане и дума.

Спомням си с каква радост очаквах деня, в който се сдобих с компютър с измамната идея, че ще улесни живота ми. Получих го и му се радвах точно два дни. Нещо му липсваше и бързо стигнах до очевидния извод, че притежанието на този толкова ценен компютър за мен се обезсмисля без интернет. Компютърът сам за себе си беше и все още е просто средство, за да мога аз и толкова много други като мен да се сдобият с връзка с целия свят. И това се случва някак си несъзнателно – в един момент се оказва, че е неестествено да нямаш интернет в дома си, на компютъра си. А ако си тийнейджър това е дори срамно и скорострелно те поставя в графата на недостатъчно „готини“.

За мен интернет е много полезен,защото чрез него си кореспондирам с хора
от България,а и от целия свят. Вече не е нужно да чакаме със седмици писнамата ни да бъдат доставени. Това става за секунди чрез електронната поща. Имаме възможността ежедневно да общуваме с тях, независимо колко далеч от нас са те.Интернет е от полза за
написване на доклади, набашчне на всякаква инфорамация.

Чрез интернет можеш да общуваш с хората, които обичаш и с които ви разделят хиляди километри, океани и континенти. Така разстоянието за секунди се стопява и общуването е толкова лесно. Когато влизаш в интернет можеш да бъдеш когото си поискаш. Човекът отсреща не може да разбере дали лъжеш или си искрен. Можеш да си добър или лош, смирен или не, и колкото си поискаш „готин“ в мрежата. Възможността някой да те засегне е много по-малка – ако нещо не ти харесва в събеседника ти просто го блокираш и продължаваш напред. Игнорираш дразнителя, без да е нужно да те заболи излишно или пък да се срамуваш от себе си, или действията си.

Макар,че в някои ситуации компютърът ни оказва голяма помощ, не може да се каже, че той е най-добрия ти приятел, защото не е одушевен. Когато си тъжен, не можеш да отидеш при него и да изплачеш мъката си или, когато си щастлив-да се порадваш с него. Затова, аз бих казала,че компютъра не може да играе ролята на най-добрия ми приятел!

Но всяко нещо има положителни и отрицателни качества.Същото е и с
компютъра.Колкото и да ни помага,понякога той може и сериозно да ни
навреди.Колкото повече време стои един човек на компютъра,толкова
по-голяма е и опастността от влошаването на зрението му.За да се
предпазим,разбира се,има и специални очила за компютър,чрез които рискът
се свежда до минимум.Но тези очила са скъпи и не всеки може да си ги
позволи.Другите вреди са,че можеш да получиш главоболие или
мигрена.Освен това има много игри,които подтикват децата към насилие.Те
също не са полезни.

През последните години сме свидетели на повсеместна автоматизация на информационните процеси и естествено компютърът като най-съвършената информационна машина играе централна роля. Проблемите свързани с информацията без да се взема пред вид конкретното съдържание, а само нейната структура и свойства, начините за предоставянето й, както и методите за нейната  обработка, са проблеми които се решават в все още младата наука наричана днес информатика. Терминът информатика произлиза от латинската дума информация, чийто смисъл е близък с думите сведения и разяснения и се използва в почти всички европейски страни.

Информатиката е дисциплина, основана на използването на компютърна техника, изучаваща структурата и свойствата на информацията, както и методите за  създаването, съхраняването, търсенето, обработката, предаването и използването й в различни области на човешката дейност.

От друга страна, подобно на математиката, информатиката разглежда информацията като абстрактно понятие, независимо от реалния обект или
процес, чиито отражение е тя. Компютърните науки изучават информацията
от гледна точка на нейната структурираност, количествените ѝ характеристики, формите и начините ѝ на представяне, както и информационните процеси като композиция на основните информационни дейности, както и методите и средствата за автоматизирането им. Информатиката произлиза от и е тясно свързана с математиката, лингвистиката, електронното инженерство и други науки. През последната третина на XX век информатиката се утвърждава като самостоятелна дисциплина, разработваща собствени методи и терминология.

Използването на компютри при обработката на информация води до обособяване на раздела компютърна информатика.

Важно е да се знае, че в практиката по света има разлика в учебните програми по информатика и компютърни науки. Например, в университети в САЩ, които имат специалност „informatics“, тя обхваща и човешката страна в ползването на компютри. Във Факултета по математика и информатика на Софийски университет, въвеждайки класификация на ACM, създават специалност „компютърни науки“, с по-специфичен фокус върху изчислителните възможности на компютърните системи.

Информатиката включва разглеждането на три части: техническо осигуряване, програмно осигуряване, алгоритмични средства.

Техническото осигуряване, са елементите на компютрите (Hardware).Програмното осигуряване (Software), е съвкупност от всичките програми, използвани в компютрите или системно и приложно програмно осигуряване. Алгоритмичните средства включват разработката на алгоритми и изучаване на методите и начините за тяхното създаване. Алгоритъмът е набор (съвкупност) от правила, описващи изпълнението на последователност от действия, водещи до решаване на дадена задача.

За да се вникне по-добре в същността на науката информатика е важно да се разберат някои от основните понятия в тази дисциплина:

Данните са записи от нули и единици, съхранявани върху техническите носители или суровината за получаването на информация. Както всеки друг продукт с материално представяне, данните могат да бъдат изтрити (неволно или умишлено), копирани, прехванати при обработка или предаване по канали за връзка и променени.

Информация са всички данни или сведения, за обектите и явленията от обкръжаващата ни среда, техните параметри, свойства и състояния.

Информационни обекти – са предметите, процесите иявленията с техните информационни свойства.

Информационна и комуникационна технология — е съвкупност от методи и устройства, използвани за създаване, обработка,
съхраняване и предаване на информацията.

Единиците информация са бит и байт. Бит е най- малката единица за информация в компютрите. В един бит може да се запише или „0″ или „1“. Използва се за машинното представяне (съхраняване) и обработка на данните и командите. Байт е единица за измерване на компютърната памет. Един байт се състои от осем бита и може да съдържа един символ – буква,
цифра или специален символ.

Тук е важно да спомена и част от най-големите пионери в информатиката:

Чарлз Бабидж (1791–1871), британски математик, философ и изобретател, създал изчислителна машина — истински предшественик на компютъра, но тази машина не се появява на бял свят, а остава като проект. Тази машина била наречена Аналитична. Нейните програми ги пише графиня Ада Лъвлейс Кинг, дъщеря на английския поет Байрон

Джон фон Нойман (1903 – 1957). Преди всичко фон Нойман е запомнен като пионер на съвременния цифров компютър.

Всеки един от тези велики хора е допринесъл по един или друг начин за създаването на днешният компютър, който така съблазнително примамва все повече хора по света да прекарват свободното си време с него. Важно е да се оцени приноса на информатиката и електронизирането за света, защото това улеснява човечеството в много аспекти, като работа, образование, производство, информиране и безброй много други области от човешката дейност. Младото поколение днес надали би могло да си представи какъв бил живота без този технически прогрес и въпреки отрицателните черти на компютрите, те са един
невероятен помощник на днешния човек. И най-хубавото е, че техническият прогрес на човечеството продължава да се развива с всеки изминал ден и необятните възможности за човека стават все повече и повече.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Posted in Uncategorized | има 1 коментар